شهرداری گوجان

  • جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان
    جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان

آخرین خبرهای شهرداری شهر گوجان

سهمیه قیر سال 1400 شهرداری گوجان

بنابر پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی

عوارض سال ۱۴۰۰

عوارض سال ۱۴۰۰ شهر گوجان تصویب شد در ادامه …

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

آخرین خبرهای امور فنی شهرداری گوجان

سهمیه قیر سال 1400 شهرداری گوجان

بنابر پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

دکمه بازگشت به بالا