شهرداری گوجان

  • جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان
    جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان

آخرین خبرهای شهرداری شهر گوجان

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

پیگری و اخذ پمپ لجن کش

با مساعدت ستاد بحران استان و پیگیری..

آخرین خبرهای امور فنی شهرداری گوجان

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

دکمه بازگشت به بالا