شهرداری گوجان

  • جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان
    جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان

آخرین خبرهای شهرداری شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

پیگری و اخذ پمپ لجن کش

با مساعدت ستاد بحران استان و پیگیری..

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

آخرین خبرهای امور فنی شهرداری گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

عوارض سال ۹۹

عوارض سال ۹۹ تصویب شد و برای دریافت این دفترچه کافیست آن را ..

دکمه بازگشت به بالا