شهرداری گوجان

  • جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان
    جلسسه با آقای حمزه در شهرداری گوجان

آخرین خبرهای شهرداری شهر گوجان

عوارض سال ۱۴۰۰

عوارض سال ۱۴۰۰ شهر گوجان تصویب شد در ادامه …

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

آخرین خبرهای امور فنی شهرداری گوجان

طرح محله بندی شهر گوجان

با پیگیری شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان

بررسی مشکلات با حضور آقای حمزه

در تاریخ جمعه هفتم شهریورماه در محل

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

دکمه بازگشت به بالا